GREEN YOUR FOOD FESTIVAL เทศกาลทวงคืนพื้นที่สีเขียวบนโต๊ะอาหาร วันที่ 4-5 ธันวาคม 2565 ณ กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว

 |  December 2, 2022

Read this article in English

GREEN YOUR FOOD FESTIVAL
เทศกาลทวงคืนพื้นที่สีเขียวบนโต๊ะอาหาร
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น. ณ กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว

เทศกาลทวงคืนพื้นที่สีเขียวบนโต๊ะอาหาร เพื่อผลักดันอาหารปลอดภัยขึ้นโต๊ะ โดยเริ่มต้นจากการบริโภคผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนเชียงใหม่ทุกคน งานนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจาก “โครงการสร้างเสริมสุขภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคและกลุ่มผู้เปราะบาง ในช่วงภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งผลักดันระบบห่วงโซ่อาหารอย่างครบวงจรเข้าสู่ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองอาหารปลอดภัยอย่างแท้จริง

ทางโครงการฯ ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2565 ในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมๆ กับการเก็บตัวอย่างผักจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเพื่อตรวจหาสารตกค้างเช่นกัน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ Green Farm และ Green Kitchen ตามลำดับ ส่วนร้านอาหารที่สำรวจพบวัตถุดิบที่มีสารเคมีตกค้าง ทางโครงการก็ได้ทำการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่มีผักผ่านมาตรฐานการตรวจสอบหรือ Green Farm เพื่อให้ทางร้านอาหารได้มีแหล่งซื้อผักอินทรีย์ในราคาต้นทุน นอกจากจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น ทั้งยังทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนในการปลูกผักร่วมกับเชฟ หรือร้านอาหาร ลดปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด

 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้านอาหารที่ทำงานอย่างหนักในการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ทางโครงการฯ จึงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Green Kitchen ให้กับร้านที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 43 ร้าน พร้อมกับถือโอกาสนี้จัดงานเทศกาล Green Your Food เพื่อเป็นเวทีให้กับคนทำงานในด้านธุรกิจอาหารอินทรีย์ และธุรกิจสีเขียวที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้ แนวคิด ผ่านเวทีเสวนา เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจานอาหารของผู้บริโภคชาวเชียงใหม่

 ภายในงานมีการออกร้านของธุรกิจและกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านอาหารต่างๆ ที่มีแนวคิดรักษ์โลก ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหาร และมองเห็นความสำคัญเรื่องอาหารยั่งยืน อาทิ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมีตกค้างในเลือด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักนำผลผลิตอินทรีย์มาขาย ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนำสินค้าอินทรีย์มาให้ชิมฟรี และขายในราคาพิเศษ กลุ่มโรงแรมนำโดยโรงแรมมีเลียเชียงใหม่นำเสนออาหารสเปนจานพิเศษ คือ ปาเอญ่า กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ นำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำมาให้ชิมฟรี ร้าน Fresh Harvest Farm นำเนื้อมาให้ชิมพร้อมขายในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้าน Rabbit Friday . CHOUX ที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยและวัตถุดิบอินทรีย์มาเข้าร่วม กาดสันคะยอมออนไลน์เอาร้านมาเปิดออฟไลน์ โชว์ทำลาบ โดยนักเลงลาบสันราย และย่างไส้อั่ว พร้อมทั้งร้าน Happy Allergy ขนมเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่แพ้กลูเต็น แพ้ถั่ว แพ้นม สนุกกับการทำ Sensory taste เครื่องปรุงต่างๆ ทำความรู้จักกับเครื่องปรุงของคนพื้นที่สูง กับรถชำเปลี่ยนโลก ที่จับมือมาพร้อมกับโรงเรียนสีเขียวที่ทำเรื่องอาหารถาดหลุม นำอาหารชาติพันธุ์มาจำหน่าย และยังมีร้านค้าอีกมากมายที่เข้าร่วม

นอกจากร้านค้า ภายในงานยังมี Workshop จากเชฟ แบล็ก ภานุภน บุลสุวรรณ จากร้าน Blackitch Artisan Kitchen มาแนะนำน้ำผึ้งจากที่ต่างๆ ให้ความรู้และทำ Honey Tasting โดยร่วมกับนายสัตวแพทย์ ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องมาตรฐานน้ำผึ้งปลอดภัย ตามด้วย Workshop การทำคอมบูฉะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากเชฟแนน รินเมธ ไทยสุชาติ จากร้าน Cuisine de Garden และ Workshop การทำผักดองในหลากหลายวัฒนธรรม จาก ศศิธร คำฤทธิ์ นักสื่อสารด้านอาหาร

สนุกกับ Cooking Show จากกลุ่มร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่ นำโดย เชฟจีโน่ จิตศักดิ์ หลิมภากรกุล จาก Master Chef Thailand Season 3 เชฟมอส ธนกฤต ทาศักดิ์ จาก Ginger Farm Kitchen เชฟบิลลี่ สุขสันต์ ชุตินธราทิพย์ จากโรงแรมมีเลีย เชียงใหม่

ผู้จัดงานหวังเป็นย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมทั้งสองวันนี้จะจุดประกายในการขับเคลื่อนในการทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ทำให้คนนทั่วไปเกิดการตระหนักรู้ และตื่นตัวเรื่องอาหารปลอดภัย เกิดการสร้างเครือข่ายและห่วงโซ่อาหารสีเขียวที่แข็งแรงให้กับเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนเชียงใหม่ทุกคน

กำหนดการและกิจกรรมในงาน
GREEN YOUR FOOD
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00-17:00 น. ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว

10:00            ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล กล่าวถึงที่มาของโครงการ GREEN YOUR FOOD Festival และขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนที่เข้าร่วม

10:10            พิธีกรแนะนำบูธที่มาเข้าร่วม

10:30            Sustainable Stand up#1 “How to Green Our Food”  

 • คุณธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าของร้านอาหารที่มีจำนวนหลายสาขา
 • คุณนฤมล ชมดอก Content provider และ Blogger เจ้าของ Go2AskAnne ในฐานะสื่อ

10:50            COOKING SHOW เชฟ จีโน่ จิตศักดิ์ หลิมภากรกุล จาก Master Chef Thailand Season 3 โชว์การทำ เกี๊ยวซ่ารักษ์โลก ทำจากผักที่เหลือจากการตัดแต่งในครัว เพื่อลดขยะจากการทำอาหาร

11:30            Sustainable Stand up#2 “GREENTOPIA โลกเพ้อฝัน หรือทำได้จริง”

– คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา นักกิจกรรมอิสระ ‘กิน
เปลี่ยนโลก’ ในมุมมองของนักเคลื่อนไหวด้านอาหาร 

 – คุณ นิเวศ พิรารักษ์ เจ้าของ MONKEY FARM ในมุมมองของเกษตรกรผู้ทำฟาร์มอินทรีย์เชิงธุรกิจ      

12:30            ………….พักเวที………

13:00            Green TALK “GREEN POLICY) เสวนานโยบาย “Food Literacy สู่ GREEN FUTURE ราคาที่ทุกคนต้องจ่าย”

โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ

 •  อ.ชนวน รัตนวราหะ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
 • คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 • คุณอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย
 • คุณนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก
 • นายสัตวแพทย์ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานกรมปศุสัตว์
  ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

14:00            Workshop วิถีคนรุ่นใหม่ – ตรวจสอบสารเคมีด้วยตัวเอง Modern Tech จาก Young Start Up โดยคุณ ธีรศานติ์ บุญอุประ บริษัท Earth Care Innosys และ คุณปภาณ สอนไว Healthy Food Young Influencer บอกเล่าแง่มุมของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องห่วงโซ่อาหารสีเขียว

14.30            FOOD SHOW จาก Ginger FARM โดยเชฟมอส ธนกฤต ทาศักดิ์ เมนู Lanna Fusion

15:30            Seasoning Blind Tasting ทดสอบน้ำปลา น้ำตาล และน้ำส้มสายชู จากรถชำเปลี่ยนโลก
WORKSHOP: วัฒนธรรมอาหาร การหมักดองผักในหลายๆ วัฒนธรรม โดย ศศิธร คำฤทธิ์ Foodn Activist จาก Horjhama Studio

16:00             FOOD SHOW จากโรงแรม Meliá Chiang Mai โดยเชฟบิลลี่ สุขสันต์ ชูตินธราทิพย์ เมนู เปเอญ่า ที่บ้าน

กำหนดการและกิจกรรมในงาน
GREEN YOUR FOOD
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00-17:00 น. ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว

10:00         กล่าวเปิดงานและพิธีการมอบตราสัญลักษณ์ CHIANGMAI Green Kitchen ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียว

 • เรียนเชิญ อ.ประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส. กล่าวถึงการขับเคลื่อนระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุลของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
 • เรียนเชิญคุณสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่วิถีการบริโภคอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
 • ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล กล่าวที่มาของโครงการ Green Kitchen

10:40            Sustainable Stand up#3  “How to Green Our Food”  

 • คุณโจน จันได ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ ในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบ
 • คุณภานุภน บุลสสุวรรณ เชฟและเจ้าของ Blackitch Artisan Kitchen ในฐานะเชฟ

 11:00            Green TALK “Green Policy – เสวนานโยบายสีเขียวบนโต๊ะอาหาร จาก NICHE สู่ MASS อนาคตและความเป็นไปได้ในการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองนำร่อง Healthy – Organic City”

โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้

 • ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
 • คุณสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
 • คุณจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
 • คุณ ไพโรจน์ ภัสสรภิญโญสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด
  ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

12:00             ………….พักเวที………

13:00             พิธีมอบใบประกาศ CHIANGMAI GREEN KITCHEN ให้กับเครือข่ายร้านอาหาร โดย อ.ประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนฯ และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส.

13:30            WORKSHOP HONEY TASTING : รู้จักรสลึกล้ำความหวานหลากมิติของน้ำผึ้ง โดยเชฟ แบล็ค ภานุภน บุลสุวรรณ

14:20            WORKSHOP KOMBUCHA โดยเชฟแนน Cuisine de Garden

15:00            FOODSHOW จากห้องอาหาร Oxygen Dining Room ที่ Cross Chiang Mai Riverside ในเมนู Pan-seared Hokkaido Scallop and Local Sweet Corn Soup Veloute

16:00            WORKSHOP เรื่องการทำจานจากใบไม้ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

SPECIAL SESSION
SUSTAINABILITY BITES: GREEN NETWORK GATHERING
MEENA Rice-based Cuisine
15:00 – 16:30 น.

ชิมอาหารจากเชฟ แบล็ค ภานุภณ เชฟแนน รินเมธ และ เชฟแอน ศศิธร สามเชฟผู้ทำอาหารโดยมีแนวคิดอาหารยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญ โดยทำงานร่วมกับ Green Farm ที่อยู่ในโครงการ Chiang Mai Organic ร่วมกับ Intangible Bar ร้านทำเครื่องดื่ม Omakase ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ แบบไร้แอลกอฮอล์ แนวคิดของพวกเขาในการทำอาหารและเครื่องดื่มเกิดมาจากความเข้าใจเรื่องโภชนปัญญาอย่างเข้มข้น

รูปแบบงาน : รูปแบบเป็นงาน Heavy Cocktail แบบ Non Alcohol ที่ประกอบด้วยอาหาร 6 อย่าง เครื่องดื่มจาก Mixologist ไร้แอลกอฮอล์ของเชียงใหม่

เป้าหมาย : เพื่อให้สื่อมวลชน และผู้ที่ทำงานด้านอาหารได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่มีพื้นที่ทางอาหารสีเขียวเพิ่มขึ้น
กำหนดการ
สถานที่: มีนามีข้าว

ผู้ดำเนินรายการ: นฤมล ชมดอก
15.00   เปิด Session ด้วย การกล่าวถึงโครงการสั้นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

15.10   Presentation สั้นๆ ของโครงการ

15.15  ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล กล่าวขอบคุณและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมกับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

15.30   เชฟแอน ศศิธร จากกินเปลี่ยนโลก / เชฟแบล็คภานุภณ /เชฟแนน รินเมธ พูดคุยเรื่องอาหารเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต และ คุณภาคี ภู่ประดิษฐ์ จาก Intangible Bar พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องดื่ม Virgin Cocktail ที่ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น ซึ่งนำมาเสิร์ฟพร้อมกับอาหาร

15.40 พูดคุยพร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน

16.30 ปิดงาน