[Promotion] เปิดสำรับข้าวแช่ ตำรับวังบ้านหม้อ รสอร่อยคลายร้อนสูตรโบราณ ณ วิลลามหาภิรมย์ เชียงใหม่

 |  March 29, 2018

Read this article in English

เปิดสำรับข้าวแช่ ตำรับวังบ้านหม้อ
รสอร่อยคลายร้อนสูตรโบราณ 
ณ วิลลามหาภิรมย์ เชียงใหม่

วิลลามหาภิรมย์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีรับประทานข้าวแช่ สำรับไทยโบราณ ตำรับชาววัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิษุวัต สุริยกุล ณ อยุธยาและม.ล. ฉลาดนัดดา สุริยกุล (กมลาสน์) หนึ่งในทายาทวังบ้านหม้อ รุ่นที่ ๖ ร่วมปรุงข้าวแช่มหาภิรมย์ ตำรับวังบ้านหม้อ โดยเครื่องข้าวแช่บางส่วนได้มาจากการรวบรวมตำรับโบราณของราชสกุลอื่นเอาไว้ด้วย

วันนี้ รสชาติความสุขในวันเก่าๆกว่าศตวรรษ จากตำรับชาววังในช่วงฤดูร้อน พร้อมให้คุณลิ้มลองและสัมผัสแล้ว

ข้าวแช่ตำรับวังบ้านหม้อแห่ง วิลล่ามหาภิรมย์ เสิร์ฟทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จำกัดเพียง ๑๐ ครั้งต่อวัน ราคา ๙๙๙ บาทต่อท่าน (กรุณาจองล่วงหน้า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองโต๊ะที่นั่ง โทร. 053 271 200 หรือ อีเมล: [email protected]