Chef’s Secret: “Swiss Higher Diploma Program in Restaurant and F&B Operations Management” หลักสูตรการอบรมการบริหารจัดการภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่มระยะสั้น  

 |  July 13, 2018

Read this article in English

“Swiss Higher Diploma Program in Restaurant
and F&B Operations Management”

หลักสูตรการอบรมการบริหารจัดการภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่มระยะสั้น  โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อุตสาหกรรมการบริการ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่แฝงตัวอยู่ในธุรกิจทุกประเภท แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยลดแรงงานด้านบริการไปแล้วก็ตาม แต่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและการพัฒนาโครงสร้างความรู้ความสามารถ ทำให้แนวโน้มงานบริการขยายตัว แข่งขันกันสูงขึ้น รวมไปถึง เป็นอุตสาหกรรมที่คนรุ่นใหม่มองเห็นช่องทางความมั่นคง พร้อมนำไปพัฒนาต่อได้หลากหลายทิศทาง

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มองเห็นความสำคัญของตลาดงานบริการที่กำลังเติบโตในไทย จึงได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (Service Business Management) (หลักสูตร 3 ภาษา) ในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชี่ยวชาญจึงได้ร่วมมือกับ สถาบัน FBSTI (F&B Service Training International) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม หรือ “Swiss Higher Diploma Program in Restaurant and F&B Operations Management” แก่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านงานบริการที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ โดยเน้นด้านการบริหารจัดการภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษากับสถาบันโดยตรง

“หลักสูตรของเรา เป็นไปเพื่อสนับสนุนผู้เรียนจะได้ศึกษางานด้านการบริหารจัดการภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในระยะสั้นกระชับ พร้อมแก่การฝึกงานได้จริง
ในสถานการณ์ต่างๆ เพราะเมื่อจบการศึกษาในไทยแล้ว นักศึกษาจะได้รับการประสานงาน เพื่อการจัดหาสถานที่ฝึกงาน ในต่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร” Mr. Christian Carcouet ผู้บริหารแห่งสถาบัน FBSTI และอาจารย์ ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กล่าว

การเรียนหลักสูตรระยะยาวของวิชางานบริการ มักใช้เวลาเรียนนานถึง 3 ปี ซึ่งอาจใช้เวลานานพอควร ก่อนเข้าสู่กระบวนฝึกงาน ฉะนั้น การเปิดหลักสูตรระยะสั้น จึงเป็นโอกาสใหม่แก่ผู้ที่สนใจโดยตรงและพร้อมลุยงานทันทีหลังเรียนจบ

“ข้อดีของหลักสูตรระยะสั้นนี้ นอกจากนั้น เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลแล้ว ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านงานโรงแรมมาก่อน หรือ มีวุฒิการศึกษาใดๆ แต่ต้องมีอายุ 18 ปีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ก็เรียนได้ทันที ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามากกว่าการบินไปเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตรง เมื่อจบการศึกษาพวกเขาสามารถสมัครฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนในต่างประเทศในระยะเวลา 4 – 6 เดือน หรือ เริ่มต้นทำงานได้ทุกแห่งทั่วโลกทันที

เมื่อจบภาคการฝึกงาน สถานที่ทำงานอาจจะพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ซึ่งขอบเขตของงาน อาจไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในวงการงานบริการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การตลาด การจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายครัว หรือ ฝ่ายสำนักงาน F&B เป็นต้น” Mr. Georges Butane อาจารย์จากสถาบัน FBSTI ผู้ดูแลหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี กล่าวเสริม

สถานที่ฝึกงานในต่างประเทศ จะครอบคลุมตั้งแต่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้แถบหมู่เกาะแคริบเบียน และเรือสำราญ นักศึกษาจึงมีโอกาสพัฒนาฝีมืออย่างจริงจัง รวมไปถึง ได้ทำงานในตำแหน่งที่สูงและดีขึ้น

“ระยะเวลาการเรียนอยู่ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของการทำงาน เราพยายามแทรกประสบการณ์ชีวิตจริงแก่พวกเขาตลอดเวลา และทุกๆสองสัปดาห์จะมีการสอบหนึ่งครั้ง หากนักเรียนคนไหนสอบไม่ผ่าน พวกเขาจะได้รับการสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน

เราจะเห็นการพัฒนาของนักศึกษาแต่ละคนในทุกสัปดาห์ บางคนจากที่เป็นคนพูดเบาเขินอาย พวกเขาก็กล้าพูดฉะฉาน มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความกระตือรือร้นหาความรู้ใหม่ๆที่สงสัยมาถามเสมอ”  Mr. Christian และ Mr. Georges กล่าว

ปัจจุบัน สถาบัน FBSTI เปิดหลักสูตรอบรมงานบริกาอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลก เข้าถึงผู้เรียนที่มีความสนใจได้มากขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้หลากหลายรูป

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักสูตร SWISS Higher Diploma Program in Restaurant and F&B Operations Management

ระยะเวลา/ตารางเรียน:

  • จำนวน 6 สัปดาห์: ภาคทฤษฎี 100 ชั่วโมง / ภาคฝึกปฏิบัติ 100 ชั่วโมง / workshop 40 ชั่วโมง
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

การฝึกงาน:

  • ระยะเวลา 4 – 6 เดือน (หรือ มากกว่านั้น ตามมาตรฐานที่ผู้ฝึกงานได้เข้าไปปฏิบัติงาน)

เอกสารรับรองเมื่อจบหลักสูตร:

  • Swiss Higher Diploma in Restaurant and F&B Operations Management
  • Swiss Certificate of Customer Care and Restaurant Communication
  • Food and Hygiene Certificate Level 2 (ระดับ 2 มาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร: 053 942156 และ 064 1965844

อีเมล์:  [email protected]

Facebook: FBSTI Thailand

Website:  www.fbsti.com