Main Dish: สุภาฟาร์มผึ้ง ศูนย์แห่งการเรียนรู้วงจรชีวิตของผึ้งในอำเภอแม่ริม

 |  October 16, 2017

Read this article in English

สุภาฟาร์มผึ้ง
ศูนย์แห่งการเรียนรู้วงจรชีวิตของผึ้งในอำเภอแม่ริม

ผึ้ง เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ทำหน้าที่ค่อยผลัดเปลี่ยนผสมเกสรดอกไม้ให้เกิดการเจริญงอกงาม สร้างผลผลิตน้ำหวานสีเหลืองทองอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆ ความมหัศจรรย์ของผึ้งได้กลายเป็นที่สนใจของผู้คนมากมาย จนนำไปสู่การเรียนรู้และศึกษาวิธีการทำฟาร์มผึ้งขึ้นทั่วทุกแห่งบนโลก และหนึ่งในฟาร์มผึ้งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานการผลิต GMP และมาตรฐานฮาลาล คือ สุภาฟาร์มผึ้ง ของอดีตข้าราชการและคุณครูโรงเรียนอนุบาล คุณสมบูรณ์ ยาวิเลิศ และคุณสุภา ยาวิเลิศ โดยเริ่มต้นศึกษาการเลี้ยงผึ้งจากชาวไต้หวัน ทดลองเลี้ยงและพัฒนากลายเป็นอาชีพหลัก นำน้ำผึ้งมาแปรรูปเป็นสินค้าของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลก


“ภาคเหนือเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ดอกไม้ที่เหมาะแก่การผลิตน้ำผึ้งที่มีคุณภาพ เพราะดอกไม้แต่ละชนิดจะให้สารอาหารรสหวานที่มีกลิ่นเฉพาะตัว อาทิ ดอกลำไย ดอกลิ้นจี่ ดอกงา ดอกทานตะวัน หรือดอกไม้ป่า น้ำผึ้งของสุภาฟาร์มจึงมาจากธรรมชาติแท้ 100% ที่สามารถนำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น น้ำผึ้งสำหรับการบริโภค ซีเรียลบาร์ หรือ เครื่องสำอาง” สุวรัตนา ยาวิเลิศ หรือ คุณน้ำอ้อย ผู้บริหารและผู้สืบทอดกิจการสุภาฟาร์มผึ้ง กล่าว
“สารอาหารจากน้ำผึ้งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้เป็นพลังงานได้ทันที จึงมีคุณสมบัติช่วยขจัดความเมื่อยล้าอ่อนเพลีย สามารถใช้ทดแทนน้ำตาลได้เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงร่างกาย แก้อาการท้องผูก และรักษาแผลสดได้อย่างดี”
ผลผลิตของน้ำผึ้งที่ได้มากกว่า 200 ตันต่อปี จากจำนวนรังที่มีถึง 10,000 รังของสุภาฟาร์มผึ้ง ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มคนรักสุภาพ ตลอดจนถึงนักธุรกิจคู่ค้า ทำให้คุณน้ำอ้อยได้จัดตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2558 เพื่อมอบความรู้และชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มผึ้งรายใหม่ มีเครื่องมือและพันธุ์ราชินีผึ้งจำหน่ายแบบครบวงจร ตลอดจนถึงช่วยสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์จากผึ้งตามความต้องการของผู้บริโภค และมอบประสบการณ์แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจต่อธุรกิจฟาร์มผึ้ง
“ผึ้งเป็นสัตว์ที่ขยันมาก เมื่แสงอาทิตย์สาดส่อง ผึ้งก็จะออกไปทำงานทันที และกลับมาเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน แม้ว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดนี้จะมีรูปร่างภายนอกน่าเกรงขาม แต่แท้จริงแล้วผึ้งเป็นสัตว์ที่รักความสงบมากกว่าที่หลายคนคิดเสียอีก สายพันธุ์ผึ้งที่พวกเราได้เพาะเลี้ยงมาจากประเทศอิตาลี ซึ่งมีความอดทนต่อสภาพอากาศ และไม่ดุร้ายต่อมนุษย์ เพราะฝูงผึ้งจะรู้ตัวเสมอว่า พวกเขาต้องป้องกันตัวเองจากสิ่งมีชีวิตอันตรายใดๆที่เข้ามาทำร้าย หรือสามารถอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างสันติสุข เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมหัศจรรย์เกี่ยวกับผึ้งที่พวกเราได้เรียนรู้มาตลอด 30 ปีของการก่อตั้งสุภาฟาร์มผึ้งแห่งนี้” คุณน้ำอ้อยกล่าวในท้ายสุด

บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด
779 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
เปิดทุกวัน 8.00 – 17.00 น.
โทร. 053 297 329 และ 086 911 0407
Facebook: suphabeefarm2012
www.suphabeefarm.com