เมล่อน และผลไม้รวม จาก Great Fruit

 |  August 30, 2016

“สำหรับผลไม้ในแบรนด์ Great Fruit ที่เลือกให้กับ Spoon&Fork คือเมล่อน เพราะกำลังเป็นที่นิยมและมีประโยชน์มาก ยิ่งใช้ระยะเวลาบ่มเพาะไว้นานเท่าไร ความหวาน ความอร่อยก็จะยิ่งมากขึ้น เสน่ห์ของเมล่อนก็เหมือนเสน่ห์ของนิตยสารเล่มนี้ ผลไม้สดเปรียบได้กับข้อมูลที่สด นิตยสาร ยิ่งอยู่นาน ยิ่งมีข้อมูลความหลากหลาย ความน่าสนใจ น่าหยิบมากยิ่งขึ้น”

“Great Fruit has selected our melon for Spoon&Fork because it is not only popular and of great benefit, but the longer it
incubates, the sweeter and more delicious it becomes. The charm of the melon is like this magazine, the longer it is around, the more interesting and attractive it becomes.”

คุณณฐมณ จามพฤกษ์ (Nathamon Champruek)
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายการตลาด
Head of PR and Marketing

GreatFruit

Great Fruit (บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์ เฟรช จำกัด)
สามารถหาซื้อผลไม้ในแบรนด์ Great Fruit ได้บนห้าง
สรรพสินค้าชั้นนำของเชียงใหม่ ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ดฮอล์ โทร. 053-282-045

Great Fruit brand is available at Tops Supermarket,
Rimping Supermarket, Central Food Hall and more.
Great Fruit ((Thai A.C. Inter Fresh))

Tel. 053 282 045
Facebook: GreatFruit.FruitSolution

Great Fruit แหล่งรวมผลไม้เกรดเอกว่า 30 สายพันธุ์ โดยบริษัทสัญชาติไทยที่มีชื่อว่า บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์ เฟรช จำกัด นับถึงวันนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 16 แล้วที่บริษัทฯ ทำให้สากลรู้จักกับรสชาติของผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น ทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มปลูก ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้รับความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลไม้คุณภาพดีที่สุดสำหรับส่งออกโดยเฉพาะ ทั้งยังเป็นบริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมการถนอมผลไม้เพื่อส่งออกและแปรรูปผลไม้ชนิดต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังนำเข้าผลไม้เกรดพรี เมี่ยมจากทั่วโลก มาให้คนไทยได้ชิมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ทางบริษัทฯได้ริเริ่มทำตลาดในประเทศ เพื่อที่คนไทยจะได้ชิมผลไม้เกรดเดียวกันกับที่ส่งออกในราคามิตรภาพ ผ่านแบรนด์ Great Fruit

Great Fruit provides up to 30 varieties of fruits of the highest quality. A Thai company, Great Fruit (Thai A.C. Inter Fresh) is about to enter it’s 16th year and has built a reputation for introducing the world to the wonders of Thai fruits. They pay close attention to the entire process from planting to harvesting as well investing in research and development into the care and preservation of fruits for export as well as for processed fruits. Great Fruit has also imported quality and delicious fruits from all over the world, introducing new tastes to the Thai market. This year, for the first time, Great Fruit is marketing nationally so that fellow Thai citizens can enjoy the same high quality of fruits which Great Fruit have been exporting to the international markets.  Great Fruit brand is available at Tops Supermarket, Rimping Supermarket, Central Food Hall and more.