Inherent nature

February 1 - February 28

One of Citylife’s favourite Chiang Mai artists, Vichit Chaiwong is having an exhibition.

Spectacular portraits and landscapes…make sure you visit.


“Inherent Nature: ล้วนมีอยู่ในธรรมชาติ” นิทรรศการที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของ วิชิต ไชยวงศ์ ถ่ายทอดบรรยากาศมวลพฤกษชาติและทัศนียภาพอันสวยงามน่าประทับใจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่มีดอกไม้บานสะพรั่งอยู่ทั่วเมือง ภาพวาดหลากหลายขนาดของศิลปินเชื่อมโยงให้เห็นถึงบรรยากาศของแต่ละฤดูกาลที่สวยงามแตกต่างกัน ด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านฝีแปรงที่หมดจด และการจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวอย่างเป็นเอกลักษณ์

วิชิต ไชยวงศ์ เป็นศิลปินและนักออกแบบชื่อดังชาวเชียงใหม่ มีผลงานเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ หลังจากเรียนจบได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่กรุงเทพมหานครนานกว่า 20 ปี เมื่อกลับมาเป็นศิลปินเต็มตัวที่บ้านเกิด คุณวิชิตได้ผลิตผลงานหัตถกรรมร่วมกับชุมชน ควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ทำให้งานหัตถกรรมของเชียงใหม่เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้สานต่อเจตนารมณ์ โดยการเปิด กองดี แกลเลอรี่ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานศิลปะควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์การออกแบบของตนเอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Jing Jai Market Chiang Mai

Event Details

Timing: 9am - 6pm
Location:

Jing Jai Market

053 231 522 Facebook