ทางแยกแม่โจ้: Maejo Junction and Ping River Expansion

Thu 6th Aug

ใครๆที่ได้ขับรถผ่านแยกแม่โจ้ บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ไม่นานมานี้ อาจสังเกตเห็นว่าไหล่ทางที่เคยเรียงรายไปด้วยต้นมะฮอกกะนีสูงใหญ่นั้น ปัจจุบันมีแต่รถแทรกเตอร์จอดระเกะระกะเต็มไปหมด สำหรับพวกเราส่วนมาก นี่เป็นเพียงสิ่งผ่านตาเราไปโดยไม่ได้รับความใส่ใจ แต่สำหรับชาวบ้านในละแวกนั้นแล้ว โครงการก่อสร้างครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทเชียงใหม่ คอนสตรัคชัน ได้เซ็นสัญญากับกรมทางหลวงเพื่อที่จะขุดอุโมงค์ขนาด 6 เลน ใต้แยกแม่โจ้ และขยายถนนซุปเปร์ไฮเวย์ เป็น 10 เลน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว